Home » Turizam » Ribarska Banja, put do banjskog lečilišta

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

banjar1Kao jedno od značajnih turističkih mesta u Srbiji, Ribarska Banja predstavlja mesto poznato po blagotvornom dejstvu njenih izvora, o čijem korištenju postoji tradicija koja je započela još u vreme starih Rimljana, u 4. veku pre nove ere. Njeno ime vezuje se za ribare koju su na njenim izvorima za kneza Lazara pecali pastrmku izuzetnog kvaliteta.

 

Kao jedno od značajnih turističkih mesta u Srbiji, Ribarska Banja predstavlja mesto poznato po blagotvornom dejstvu njenih izvora, o čijem korištenju postoji tradicija koja je započela još u vreme starih Rimljana, u 4. veku pre nove ere. Njeno ime vezuje se za ribare koju su na njenim izvorima za kneza Lazara pecali pastrmku izuzetnog kvaliteta. Stare priče donose različite tvrdnje o lekovitosti izvora Ribarske Banje, poput legende o Carici Milici koja je ovde dolazila da bi negovala i sačuvala svoju lepotu, o Turcima koji su njima održavali svoju duhovnu i telesnu snagu, pa u čast tome podigli hamam. Ipak, priča o Ribarskoj Banji nije zasnovana samo na legendama, nego i činjenicama, a jedna od njih je analiza i potvrda njene lekovitosti u Beču, pet vekova posle podizanja kupatila (hamama) od strane Turaka. Od te prve analize, koja je i prva urađena analiza uopšte, interesovanje za ovo mesto počelo je da raste, naročito od prve posete Aleksandra Karađorđevića koja se dogodila 1852. godine. Nakon toga, banja se razvija u svakom smislu, dve godine kasnije dobija svog stalnog lekara, deset godina posle toga svoju prvu mehanu, opštu trpezariju i starešinsku zgradu, kaptirana su njena dva izvora, itd.

banjarib

banjar2

Ipak, burna istorijska događanja, uticala su na sva mesta u Srbiji, pa tako i na ovo malo smešteno na severnim padinama visoke planine Veliki Jastrebac. Uništavana do poslednjeg daška života, obnavljana koliko je moglo to da se ostvari, Ribarskoj Banji trebalo je vremena da se oporavi od stalnih političkih i ratnih uništavanja. Ionako mala i sakrivena u kotlinama Ribarske i Banjske reke, skromna i primitivno ekspoloatisana, počela je da se pokazuje i sazreva u svojoj punoj lepoti tek početkom 20. veka, tačnije 1904. godine kada je započela vladavina kralja Petra I Karađorđevića, a i njegovo interesovanje za prirodna bogatstva Srbije. Otad je ovo mesto sve više dobijalo turistička obilježja, dobijajući objekte za smeštaj gostiju i generalno izgradnju i regulisanje infrastrukture. Dalje oscilacije, promene od balneološkog u klimatsko lečilište, povremeni prestanak rada zbog istorijskih okolnosti, i slično, učinili su da ova banja sve do Drugog svetskog rata ne postane više od mesta sezonskog karaktera.

Za Ribarsku Banju presudnu ulogu imala je 1967. godina kada je otvoreno Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a koje potom prerasta u Zavod za lečenje i rehabilitaciju obolelih od ortopedskih, koštanozglobnih i degenerativnih oboljenja. Sa svojih šest izvora mineralne sumporovite vode, ova banja leči mnoga obolenja kao što su svi oblici reumatizma, stanja posle koštanih preloma ili postoperativnih koštanih zahvata, deformacije kičmenog stuba, kontrakture zglobova, hemiplegije, hemipareze, pareze nerava (posttraumatske i postoperativne), kao i mnoge druga obolenja kod kojih se pokazao dobar učinak i povoljno delovanje.

Izvori Ribarske Banje pripadaju slaboalkalnim homeotermama i saliničnim vodama, a vrela se nalaze u podnožju brda Samar. Temperatura najtoplijeg izvora iznosi 41,5 °C, dok temperature ostalih iznosi od 25 do 38,7°C. Lečenje se provodi sa vodom iz toplih ali i sa hladnog izvora, u toplom kupatilu koje poseduje jedan veliki bazen i kade. Kao jedina akratopega na području bivše Jugoslavije, hladni izvor mineralne vode koristi se za piće, a njegova temperatura ne prelazi 16 °C. Lečenje se u Ribarskoj Banji vrši se konzumiranjem ove lekovite vode, ispiranjem očiju, nosa, grla, i slično, a prevashodno kupanjem.

banjar4

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>